Diabetesfonden!

Tänd ett Ljus för Diabetesfonden !
Vi har i bidragit med 12 tusen kronor till Diabetesgalan/fonden!