100 mer parkeringplatser!

Nu har vi genomfört den sista tredjedelen av gräsarmeringen på golfparkeringen vilket innebär c:a 100 fler parkeringsplatser. Vi är mellan 150-200 ideellt arbetande i föreningen som på olika sätt jobbar för att göra Nossan Ljusfestival lite bättre för varje år som går.