Jobb längs Forshalls promenaden!

På grund av sjuka träd längs Forshallspromenaden måste vi flytta på elövergångar. Ett viktigt och svårt arbete, här jobbar Benny Magnusson, Bernth Johansson, Mats Bergqvist och Kent Ove Johansson.