Centrum i Grästorp!

Vi har även i detta märkliga år hjälpt till att ljussätta centrum i Grästorp.